DANIŞTAY’DAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ ALEYHİNE ŞOK KARAR!

      Danıştay Kararı kısaca Başkan TOPBAŞ ve yakın mesai arkadaşları hakkında tüketici hakları ve sokak çocukları konulu bir dizi hukuk dışı eylemle ilgili olarak ceza davası açılmasını öngörüyor.
      İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Bir Devlet Memuru’nun şikayetini esas alan ve tüketici hakları ve sokak çocukları konulu olan Danıştay Kararı aşağıdadır:
      Danıştayın ilgililere tebliğ edilen ve internet sitesinde http://www.danistay.gov.tr/dbs/evrakDetay.jsp?evr_yil=2008&evr_no=97881 adresinde duyurulan bu kararıyla, Piyerloti’de tarihte çocuklar için sosyal yardım amaçlı kullanılmış sıbyan mektebi eksenli tarihi yapıların özel bir şirkete otel olarak kiralanması ve sokak çocukları için kullanılan binaların kullanımının hukuk dışı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticilerinin yönetim kurulu üyesi bulunduğu ve maaşlarına ek olarak "Huzur Hakkı" adı altında paralar aldıkları Sağlık A.Ş.’ye verilmesi gibi eylemler de tek tek sorgulanacak.
      Danıştay Birinci Daire’sinin 2008/820 Esas Numaralı bu kararı doğrultusunda TOPBAŞ’la birlikte mesai yapan ve suçduyurusunun konusuyla ilgili olarak illiyet bağı bulunan diğer Belediye Yetkilileri ve üst düzey görevliler hakkında da geniş kapsamlı ceza davaları gündeme geliyor.
      12.11.2008 tarihli Danıştay Kararının gerekçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde insan hakları bağlamında çok önemli iki konuda-tüketici hakları ve sokak çocukları konularında bir dönem başarıyla yürütülen kamu hizmetlerinin engellenmekte olduğu yönündeki iddiaların ciddi bilgi ve bulgulara dayandığı belirtiliyor ve soruşturulacak eylemler şöyle sıralanıyor:
1- Şikayetçi lehine verilen yargı kararlarını uygulamamak ve yargı kararlarını etkisiz kılmak amacıyla ilgiliyi çeşitli birimlerde görevlendirmek ve görev yaptığı birimleri kaldırmak suretiyle görevi kötüye kullanmak,
2- Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Eyüp Sıbyan Mektebi binasını Piyerloti tesisleriyle birlikte usulsüz olarak ticari bir şirkete kiralamak,
3- Rekabet koşulları oluşmadan ve Kamu İhale Kanunu’na aykırı oluşturulan ihale komisyonları marifetiyle sokak çocukları için kullanılan binaların kullanımını Sağlık A.Ş.’ye vermek..
      Danıştay kararında eylem tarihi belirtilirken şikayetçinin tüketici hakları konulu çalışmalarına devam etmesi için Zabıta’da eski görev yerine; kapatılan Zabıta Tüketici Bürosuna iadesini öngören fakat uygulanmayan ilk mahkeme kararının gerçekleştiği tarih olan 2000 yılı başlangıç olarak alınıyor ve bu tarih “2000 yılı ve sonrası olarak ifade ediliyor.
      Bu durumda Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ’la birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Belediye Başkanlığı döneminden sonra, 2000 yılı ve sonrasında konuyla illiyet bağı görülen çok sayıda Belediye üst düzey görevlisinin soruşturma kapsamına alınabileceği belirtiliyor.
      Böylelikle Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Ali Müfit GÜRTUNA ve onun yönetiminde konuyla illiyet bağı bulunduğu tespit edilen Belediye görevlileri de soruşturulacak.
      Gürtuna da bir dönem tıpkı Kadir TOPBAŞ gibi Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’la aynı kulvarda siyaset yapmış ancak Ak Parti tarafından Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmeyince Belediye Başkanlığı sona ermiş, daha sonra bir ara kendi kurduğu bir partiyle gündeme gelmişti.
      Danıştay Kararı doğrultusunda soruşturma izni kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi idarecilerinin çoğu hakkında ceza davası açılabilecek.
      Şu yetkililerin soruşturma kapsamına gireceği belirtiliyor:
1- Mahkeme kararlarını dikkate almaksızın sürgün nitelikli memur atamaları gerçekleştiren yetkili amirler; personel işleriyle ilgili daire başkanları ve müdürler,
2- Belediyecilikte tüketici hakları konulu ilk uygulamaları ve Türkiye çapında ödülleri ile tanınan Zabıta Tüketici Bürosunun kurucusu Suzan ÇELİK’in görevine iadesini öngören mahkeme kararlarına rağmen, kuruluşuna dair genelge onay ve resmi yazılar bulunduğu halde Zabıta Tüketici Bürosu’nu kapatıp yerine Tüketici Hakları Zabıta Amirliği adı altında daha alt seviyede bir birim ihdas ederek burada işlerin bir bölümünü taşeron temizlik ve güvenlik şirketi elemanlarına devreden Zabıta Daire Başkanı ve eski belediye müfettişi Mustafa TAHMAZ,
2- Zabıta Tüketici Bürosu’nu çalışamaz hale getiren Genel Sekreterler, Genel Sekreter Yardımcıları, Kontrol Daire Başkanları ve ilgili müdürlerden 2000 yılı ve sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yapanlar,
3- Belediye Başkanlığı Oluru doğrultusunda İstanbul Vakfı ile ortaklaşa yürütülmesi kararlaştırılan “Sokakların Çatısı Olsun” adlı projeyi, düzenlediği hukuk dışı yazılar ve haksız atama işlemleriyle uygulanamaz kılan Personel İşleri(İnsan Kaynakları) Birimi Eski yetkilisi Nurali KAFKAS ve 2000 yılı ve sonrasında mahkeme kararlarına rağmen sürgün nitelikli haksız ve hukuk dışı memur atamalarını gerçekleştiren ve sokak çocukları projesini uygulanamaz kılan Daire Başkanları, müdür ve müdür yardımcıları..
Sokak çocukları konulu binaları düzenledikleri hukuk dışı ihalelerle yöneticisi oldukları ve böylelikle bu şirketten maaşlarına ek huzur hakkı parası aldıkları Sağlık A.Ş.’ye veren Sağlık işleriyle ilgili Daire Başkanı Mehmet YILDIRIM ve 2000 yılı ve sonrasında konuyla ilgisi bulunan tüm Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, müdür ve müdür yardımcıları, ihale komisyon üyeleri..
Bu kişilerin eylemlerinin her biri ayrı ayrı soruşturulacak.
      İçişleri Bakanı’nın işleme koymama onayına karşı Danıştay 1. Dairesi’nde 2008/820 Esas Numarası ile işleme alınan itiraz Belediye’de tüketici hakları ve sokak çocukları konulu çalışmaları yürüten Suzan ÇELİK adlı Devlet Memuru’nun şikayeti üzerine gündeme geldi ve karar Mahkeme’de oyçokluğuyla verildi.
      Soruşturma başlatılırsa Başkan Kadir TOPBAŞ’ın Tüketici hakları ve sokak çocukları konulu birimleri kaldırmak, bu birimlerin çalışmasına ilişkin personel lehine verilen yargı kararlarını uygulamamak, Türk Milleti adına verilen kararları etkisiz kılmak amaçlı olarak Devlet Memuru personele yönelik sürgün nitelikli görevlendirme işlemleri yürütmek suretiyle görevi kötüye kullanmak ve ayrıca sokak çocukları için kullanılması gereken binaları Kamu İhale Kanunu’na aykırı şekilde oluşturulan ihale komisyonları marifetiyle ve rekabet koşulları oluşmadan, usulsüz şekilde özel şirkete tahsis etmek gibi suç konuları tek tek soruşturulacak.
      Prosedür gereği bir belediye başkanı hakkında soruşturma başlatılabilmesi için öncelikle onun bürokratik açıdan bağlı bulunduğu Bakanlık olan İçişleri Bakanlığı’nın izin vermesi gerekiyor. Bu izin verilmediği taktirde Danıştay nezdinde itiraz yolu açık.
      Bu nedenle İçişleri Bakanlığı aşağıdaki Danıştay Karar’ı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ’la birlikte 53 Üst Düzey Belediye Görevlisini incelemeye aldı. Belediye seçimleri öncesi Bakanlığın talimatıyla görevlendirilen bir Müfettiş konuyla illiyet bağı tespit edilen çok sayıda üst düzey mesai arkadaşıyla beraber suçduyurusunda sanık olarak adı geçen Başkan Kadir TOPBAŞ’ın, ifadesini aldı.
      Zabıta Tüketici Bürosu tanıtım filmleri ve diğer belgeler bu sitede gündem ve davalar-kararlar bölümünde mevcuttur. Detaylı bilgi için ayrıca www.muhtesib.net internet adresinde gündem ve büyüteç bölümüne bakılabilir.
      Tüm bu olayları anlatan bazı gazete haberlerine ilişkin linkler aşağıdadır:
Zaman Gazetesi haberi için lütfen tıklayın
Sabah Gazetesi haberi için lütfen tıklayın
Sabah Gazetesinin bir başka haberi için lütfen tıklayın
Evrensel Gazetesi haberi için lütfen tıklayın
Gerçek Gündem Gazetesi haberi için lütfen tıklayın

      İlgili mahkeme kararları ve resmi belgeler için lütfen tıklayın
Hasibe Nisa
GAZETECİ-YAZAR
25 Haziran 2009