TÜKETİCİ HAKLARI KONULU EMSAL KARARLARI İÇEREN DAVA BİLGİLERİ:
       KARAR: Tüketicilerin Zabıta’daki Bürosunun etkinliğinin sürdürülmesi yönünde İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nin 13.04.2000 Tarih ve K:2000/412, E:1998/1506 Sayılı Yürütmenin İptali Kararı.
(İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Zabıta Tüketici Bürosu'nun varlığını zorunlu kılan Genelgeler, Belediye Başkanlığı Onayları ve yazılarla birlikte MAHKEME KARARLARI ortadadır, ancak Bu büro, Başkan Kadir TOPBAŞ tarafından inadına bir tavırla kapatılmıştır.. )

YARDIMA MUHTAÇ İNSANLAR, SOKAK ÇOCUKLARI VE EVSİZLER KONULU EMSAL KARARLARI İÇEREN DAVA BİLGİLERİ:
       KARAR: Sokak çocukları ile ilgili “SOKAKLARIN ÇATISI OLSUN” adlı proje çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürülmesi yönünde İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nin 28.04.2006 Tarih ve K: 2006/918, E:2005/347 Sayılı Yürütmenin İptali Kararı.
( Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ, sokak çocuklarıyla ilgili “SOKAKLARIN ÇATISI OLSUN” adlı proje çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürülmesi yönünde verilmiş mahkeme kararını uygulamıyor, böylelikle sokak çocukları ile ilgili işleri Belediye üst düzey yetkililerine menfaat temin eden özel bir şirkete ihale ediyor, sokak çocukları için ayrılan binaların içeriğini bozuyor suç üstüne suç işliyor! )